เหมราชระยอง เข้าร่วมโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ข่าวกิจกรรมต่างๆ 9,150
เหมราชระยอง เข้าร่วมโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง พัฒนาโดย บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ประจำปี 2557 ซึ่งจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยปีนี้เริ่มดำเนินการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม จำนวน 5 แห่งในจังหวัดระยองและปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนา สังคมชุมชนโดยรอบ และสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการกับชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

บรรยายภาพ: คุณรักษ์พล กังน้อย (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการนิคมอุตสาหกรรม บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากคุณศักดิ์ดา พันธ์กล้า รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในงานเปิดตัวโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ประจำปี 2557

ร่วมประชาสัมพันธ์โดย : AsiaAds.NET

<< Back